PREVÁDZKOVÝ PORIADOK

Feedrového rybníka

SYSTÉM: Chyť a pusť! – Fogd meg és engedd el! – Catch & Release

Každá osoba, ktorá sa zdržiava na území Dolnobarského rybníka, je povinná riadiť sa pokynmi prevádzkovateľa!

 

  1. Rybárske preteky
  • Feederový rybník je určený na organizovanie športových rybárskych pretekov s max. počtom pretekárov 60.
  • Organizovanie športových rybárskych pretekov je možné na vopred dohodnutom termíne po predložení presne stanovených propozícií.
  • Počas športových rybárskych pretekov je každý pretekár povinný používať 2 ks prechávávacích sieťok s min. dĺžkou 3 metre. V jednej sieťke sa prechovávajú biele ryby (pleskáč, plotica) a v druhej ryby kaprovité (kapor, amur). Po ulovení každej ryby rybár je povinný používať podberák.
  • Počas športových rybárskych pretekov prechovávanie rýb v sieťkach je povolený max. 5 hodín.

 

     2. Návštevy feederového rybníka za účelom rybolovu

  • Návšteva feederového rybníka za účelom rybolovu alebo tréningov pred športovými rybárskymi pretekmi je možné na vopred dohodnutom termíne s prevádzkovateľom rybníka. Vstupné pre jedného rybára je 10 EUR, lov je povolený od 06:00 do 18:00 hodín.
  • Minimálna počet návštevníkov ( rybárov) na feedrový rybník je 5. Spoločný príchod na vopred dohodnutý termín a spoločný odchod po ukončení rybolovu je povinný.
  • Počas rybolovu na feederovom rybníku napr. tréning pred športovými rybárskymi pretekmi prechovávanie rýb v prechovávacích sieťkach je ZAKÁZANÉ !  Po ulovení každej ryby je rybár povinný rybu čo najrýchlejšie pustiť späť do vody.
  • Každá osoba ktorá sa zdržiava na území Dolnobarských rybníkov je povinná sa riadiť pokynmi pravádzkovateľa.

 

     3. Na lovné miesto s motorovými vozidlami majú prístup len rybári

          

          Tešíme sa na Vašu návštevu !

          Prevádzkovate rybník – Tel.: +421 905 660 793

                                                         +421 949 725 157

Kontaktujte nás

Dolnobarský rybník

Tel.: +421 949 725 157

Otváracia doba

Predaj povoleniek denne

od 06:00 do 18:00.

Doba lovu

Začiatok denne po 06:00

ukončenie do 18:00.