PREVÁDZKOVÝ PORIADOK

Feedrového rybníka

SYSTÉM: Chyť a pusť! – Fogd meg és engedd el! – Catch & Release

Každá osoba, ktorá sa zdržiava na území Dolnobarského rybníka, je povinná riadiť sa pokynmi prevádzkovateľa!

 1. Chytanie rýb je povolené dvoma udicami najviac s jedným háčikom na jeden rybársky prút. Používanie háčiku s protihrotom je povolené. Chytanie dravcov na živú návnadu, dažďovku, pijavice a nadáje je povolené. Chytanie dravcov na rybku je zakázané, dravce sa môžu chytať len na prívlač.
 2. Povinné je používať dezinfekčných prostriedkov na ryby.
 3. Je možné usporiadanie feedrových pretekov : maximálny počet rybárov je 60, minimálny počet rybárov je 5.
 4. Príchod a odchod z rybníka treba predom dohodnúť s prevádzkovateľmi rybníka.
 5. Vstupné na 12 hodín je 10 Eur na jedného rybára.
 6. Doba lovu sa počíta od 06:00 – 18:00 hod.
 7. Otváracia doba rybníka je od 06.00 – 18:00 hod.
 8. Návštevy rybárov na lovných miestach s motorovým vozidlami sú zakázané.
 9. Rezervácia rybníka je na tel. čísle: 0949 725 157 alebo na web stránke rybníka.
 10. Príjazd k lovným miestam je povolené s motorovými vozidlami, avšak prevádzkovateľ má právo na kontrolu vozidiel pri odchode z rybníka.
 11. Udržujme čistotu a poriadok, chráňme prírodu a životné prostredie.

Kontaktujte nás

Dolnobarský rybník

Tel.: +421 949 725 157

Otváracia doba

Predaj povoleniek denne

od 06:00 do 18:00.

Doba lovu

Začiatok denne po 06:00

ukončenie do 18:00.