PREVÁDZKOVÝ PORIADOK

Boiliesový rybársky revír

         SYSTÉM: Chyť a pusť! – Fogd meg és engedd el! – Catch & Release

Zákaz používania prechovávacieho vaku!

Každá osoba, ktorá sa zdržiava na území Dolnobarského rybníka, je povinná riadiť sa pokynmi prevádzkovateľa!

 1. Chytanie rýb je povolené troma udicami najviac s jedným háčikom na jeden rybársky prút. Používanie háčiku s protihrotom je povolené. Chytanie dravcov na živú návnadu, dažďovku, pijavice a nadáje je povolené.  Chytanie dravcov na rybku je zakázané, dravce sa môžu chytať len na prívlač.
 2. Používanie člna a vlastného člna je povolené len na vlastnú zodpovednosť.
 3. Používanie vznetových motorov a agregátov je zakázané, používať sa môžu elektromotory.
 4. Kŕmenie, zavážanie, zdolávanie rýb z člnov je povolené. Chytanie rýb z člna je zakázané. Prikrmovanie rýb krmivom pre mačky a psy je zakázané.
 5. Hranice lovných miest sú označené bojkami červenej farby, ich premiestňovanie alebo odstraňovanie  je zakázané.  Miesta lovu sa môžu označovať bojkami, avšak po ukončení rybolovu sa bojky musia odstrániť.
 6. Povinné je používanie dezinfekčných prostriedkov na ryby.
 7. Používanie mokrých podložiek a prechovávacích sakov pod ryby je povinné. Minimálne rozmery podložiek s vyvýšeným okrajom 110×60 cm (vanička alebo vanička na nohách ).
 8. Používanie veľkého kaprového podberáku je povinné, minimálne 80 x 80 cm.
 9. Po odfotení je rybár povinný chytenú rybu čo najrýchlejšie pustiť späť do vody.
 10. Používanie sonaru je povolené.
 11. Príjazd osobnými vozidlami k lovným miestam je povolený, za podmienok, že sa autá nemôžu používať počas rybolovu, parkovenie je povolené len na vyhradených miestach. Výnimku majú rybári s minimálnou dlžkou rybolovu 72 hodín, 1 x opustiť rybník s vozidlom po 24 hod. rybolovu a po predbežnej dohode s prevádzkovateľom rybníka. Každý ďalší presun s vozidlom sa považuje za nový vstup, čo rybár je povinný uhradiť v cene denného vstupu t.j. 12 Eur. Tí rybári, ktorí vedia, že potrebujú používanie vozidiel počas rybolovu, majú možnosť odstaviť vozidlo na stráženom parkovisku pri rybárskom dome pred vstupom na rybník.   Po opustení lovných miest má prevádzkovateľ právo na námatkovú kontrolu vozidiel.
 12. Bivakovanie, stanovanie a karavany sú povolené na lovných miestach.
 13. Zakladanie ohňa je povolené len na vyhradených miestach, ako to prevádzkovateľ neurčí inak. Palivové drevo si každý zabezpečuje sám.
 14. Premiesťňovanie zariadenia rybníkov je zakázané !
 15. Na rezervácie cez internet budeme reagovať najneskoršie do 24 hodín. V prípade, že do tejto doby nedostanete odpoveď, kontaktujte nás telefonicky.
 16. Otváracia doba rybníka je od 0 – 24 hod. (non-stop), ale rybárske lístky sú v predaji od 6:00 – do 18:00 hod. Príchod na rybník a odchod  z  neho je medzi: 06:00 – 18:00 hod. Od 18.00 do 06.00 je nočný kľud na rybníku.
 17. Každé lovné miesto je pre 2 rybárov,  1 mužstvo.
 18. Návštevy rybárov na lovných miestach s motorovými vozidlami sú zakázané.
 19. Dovoz objednanej stravy je povolený na lovné miesta od 06: hodín do 18:00 hodín. Po 18:00 hodín len po rybársky dom. Prevádzkovateľ rybníka neposkytuje bufetové služby.
 20. Doba lovu sa počíta od 06:00 hodín do 18:00 hodín a od: 18:00 hodín do 06:00 hodín.
 21. Udržujme čistotu a poriadok, chráňme prírodu a životné prostredie!
 22. Podávanie alebo núkanie alkoholických nápojov strážnikom je zakázané !
 23. Prevádzkovateľ rybníkov má právo vykázať z rybníkov tých rybárov, ktorí nedodržujú prevádzkový poriadok a dôležité pokyny k prevádzkovému poriadku

Kontaktujte nás

Dolnobarský rybník

Tel.: +421 949 725 157

Otváracia doba

Predaj povoleniek denne

od 06:00 do 18:00.

Doba lovu

Začiatok denne po 06:00

ukončenie do 18:00.