1.Dolnobarský boilies cup 2016

Miesto konania pretekov Dolnobarský rybník v termíne od 20.04.2016 do 24.04.2016.
Maximálny počet tímov 14 ( 7 tímov chytá prvých 44 hod. na prednej časti jazera, 7 ďalších tímov chytá prvých 44 hod. na zadnej časti jazera), po 44 hod. dochádza k výmene tímov medzi prednou a zadnou časťou jazera, samozrejmosťou je losovanie miest pre obe časti jazera.
Cena štartovného na tím je 280 € ( tím v zložení 2+1 pomocník rybár – je plnohodnotný člen ), štartovné 280 € alebo zálohu 140 € je nutné uhradiť do 31.03.2016. Registrácia bude prijatá až po uhradení 50% štartovného.
UPOZORNENIE!! V prípade neprítomnosti alebo odstúpenia od účasti záloha nebude vrátená!

Bankové spojenie
Dolnobarské rašeliniská s.r.o
Číslo bankového účtu : 1197280003/1111
IBAN : SK4511110000001197280003
SWIFT : UNCRSKBX
KONTAKT : +421 905 983 305
EMAIL : info@dolnobarskyrybnik.sk

1.cena 1000 €
2.cena 500 €
3.cena 300 €
Cena za najväčšiu rybu 100 € + vecné ceny

Víťazom sa stane tím s celkovou najväčšou hmotnosťou ulovených rýb.

20.04.2016 – 07:00 do 09:00 prezenčka, občerstvenie raňajky
20.04.2016 – 09:00 do 09:30 losovanie miest
20.04.2016 – 09:30 do 12:00 rozchod na miesta, príprava lovných miest, vnadnie
20.04.2016 – 12:00 štart pretekov – 1. polčas
22.04.2016 – 08:00 koniec 1. polčasu, následne presun na hlavne stanovište
22.04.2016 – 09:00 do 10:00 losovanie miest, občerstvenie
22.04.2016 – 10:00 do 12:00 rozchod na miesta, príprava lovných miest, vnadenie
22.04.2016 – 12:00 štart pretekov – 2. polčas
24.04.2016 – 08:00 koniec 2. polčasu, následne presun na hlavne stanovište
24.04.2016 – 10:30 záverečné vyhodnotenie, občerstvenie

Pravidlá rybolovu:

1. Vnadenie je možné výlučne peletami a boiliesom (minimálny priemer 12mm).
2. Chytať je možné len na boilies, dumbell boilies, pop up, ( zigrig nie je povolený )
3. Maximálna dĺžka náväzca 50cm.
4. Maximálny počet prútov na team 2+2 prúty.
5. Používanie člnu je len na vlastnú zodpovednosť.
6. Je možné vopred si zarezervovať čln v limitovanom počte.
7. Používanie vznetových motorov a agregátov je zakázané, používať sa môžu len elektromotory.
8. Z člna je povolené sonarovanie, vnadnie, zavážanie a zdolávania.
9. Používanie veľkého kaprového podberáku je povinné, minimálne 100 x 100 cm.
10. Používanie mokrých podložiek pod ryby je povinné. Minimálne rozmery podložiek s vyvýšeným okrajom 110×60 cm (vanička alebo vanička na nohách ).
11. Každý team musí mať minimálne 5x sak na prechovávanie rýb (len husto tkané!!!).
12. Organizátori si vyhradzujú právo hocikedy kontrolovať dodržiavanie týchto predpisov
13. Krmenie je povolené len boilesmi a peletami bez limitu. Zakázené je krmiť partiklom a kukuricou!
14. Krmenie z člnu je povolené denne v časoch od 6:00 –8:00 a 16:00-18:00. Mimo týchto intervalov je možno krmiť spombou, kobrou a prakom
15. Použitie pasty je povolené!!!
16. Lovné miesta budú označené bójkami, tento priestor ja zakázané opustiť okrem prípadu zdolávania ryby v susednom sektore
17. Zdolávanie ryb z člnu je povolené.
18. Povinné je používanie dezinfekčných prostriedkov na ryby.
19. Každý účastník je povinný dodržiavať pokyny organizátorov
20. V sporných prípadoch a otázkach rozhodujú organizátori
21. Losovenie bude dvojkolové. V prvom kole tímy budú ťahať lovné miesta podľa poradia uhradenia zálohy. Hodiť naspäť vytiahnuté číslo nie je možné.
22. Jazero bude rozdelené na dve sektory.
23. Pretekov sa môže zúčastniť maximálne 14 tímov.
24. V prípade nepriaznivého počasia organizátori majú právo zakázať používanie člna v z dôvodu zdravia a bezpečnosti – v krajnom prípade môžu byť preteky aj pozastavené na neurčitú dobu.
25. Nekultúrne správanie sa v dôsledku nadmerného požitia alkoholu môžu organizátori trestať vylúčením z pretekov! Dôvodom vylúčenia môžu byť nasledovné: umiestňovanie bójky mimo sektoru, neslušné správanie sa k ostatným účastníkov a agresívne chovanie voči účastníkom a rybám!
26. Sú povolené svietiace bójky .
27. Prijímanie návštev je možné denne od 8:00 do 18:00, motorové vozidlá návštevníkov musia byť odstavené pri rybárskom domu!
28. Zákaz svietiť na vodu silnými reflektormi!
29. Príjazd osobnými vozidlami k lovným miestam je povolený, za podmienok, že sa autá nemôžu používať počas rybolovu, parkovenie je povolené len na vyhradených miestach.
30. Po ukončení lovu je každý rybár upratať svoje miesto a zanechať lovné miesto v poriadku!
31. Bodované budú len kapre a amury nad 3 kg.
32. Organizátorov treba privolať po ulovení sumca, šťuky alebo inej nebodovanej ryby s veľkou váhou!
33. Pri vážení môže byť prítomný člen susedného tímu a môže potvrdiť výsledky meraní svojim podpisom.
34. Vylúčený môže byť tím, ktorý svoju rybu vyniesol zo svojho sektora alebo odovzdal niektorému ďalšiemu tímu.
35. Váženie bude prebiehať pribežne počas celej dobe pretekov.
36. Pred zaplnením posledného prechovávacieho saku treba privolať rozhodcov.
37. V prípade ulovenia ryby nad 10kg je tím povinne privolať rozhodcov!
38. Do bodovania sa zaráta aj ryba, ktorá bola ulovená pred koncom pretekov ale zdolávanie a podobranie sa uskutoční po ukončení pretekov!
39. V prípade, že dva tímy budú mať výsledok s rovnakou hodnotou, prednosť bude mať tím, ktorý má najväčšiu rybu.

Kontaktujte nás

Dolnobarský rybník

Tel.: +421 949 725 157

Otváracia doba

Predaj povoleniek denne

od 06:00 do 18:00.

Doba lovu

Začiatok denne po 06:00

ukončenie do 18:00.